Trần Văn Hoàng

Là kỹ sư thiết kế, tôi thường xuyên tham gia lắp đặt – vận hành cùng với các nhân viên vận hành của khách hàng. Tôi luôn muốn thấu hiểu nhu cầu của người sử dụng và áp dụng KAIZEN vào qúa  trình thiết kế sản phẩm.