Máy ép bùn- Độ khô của bùn sau khi ép – 0918906609

Các chủ đầu tư thường mong muốn điều gì? 

Lượng bùn thải được ép KHÔ NHẤT để giảm tối đa trọng lượng và thể tích nhằm giảm thiểu chi phí thấp nhất cho việc chuyên chở đổ bỏ chất thải này.

Máy ép bùn của Công ty Thiên Tạo đã làm được điều này khi đã sử dụng áp suất và sức nén ép để giảm thể tích của chất lỏng từ dạng lỏng thành dạng bánh.

 

Hình ảnh độ khô của bùn sau khi ép